De bijeenkomsten van KNC COMOG vormen de ruggengraat van de verenigingsactiviteiten. Bij voorkeur worden deze bijeenkomsten gehouden op interessante (project)locaties. Regelmatig worden daarbij sprekers uitgenodigd om relevante en interessante ontwikkelingen op het gebied van (bouw)projecten, onderhoudsmanagement en beheer of in de maatschappij te belichten. Hierbij wordt ruimte voor discussie en uitwisseling van standpunten en ervaringen geboden.

Het jaarprogramma 2020 had als thema “Duurzaamheid”. Om reden dat het programma in 2020 en 2021 wegens COVID-19 slechts ten dele kon worden uitgevoerd, blijft dit thema in 2022 van kracht.

Programma 2022: 

  • 10 februari – projectbezoek Aeres Hogeschool – Floriade Almere, dan wordt het programma voor 2022 gepresenteerd en vastgesteld
  •  

Comog-leden ontvangen een uitnodiging via het secretariaat. De aanvang van de bijeenkomsten ligt doorgaans tussen 15:00 en 16:00 uur.

In naleving van de meest recente Overheidsmaatregelen met betrekking tot het Corona-virus worden de bijeenkomsten georganiseerd.

Onderstaande een beeldverhaal van de meest recente bijeenkomsten.