Bloemendal VvE Beheer

Medio oktober 2021 is toegetreden tot de Comog: Bloemendal VvE Beheer. Tijdens de jaarvergadering worden alle nieuwe leden van 2021 formeel welkom geheten. Volgende Jaarvergadering op 1 december 2021. Bent u erbij?

De Maatlat

De Comog heeft onlangs haar leden “de Maatlat” cadeau gedaan om meer bekendheid te geven aan de competentieprofielen van Sertum. In de Maatlat voor onderhoudskundigen zijn drie competentieprofielen vastgelegd die opdrachtgevers houvast gaan bieden in het selecteren van de passende deskundigheid. De toenemende diversiteit in beschikbare deskundigheid maakt het voor opdrachtgevers steeds complexer om de…