In de jaarvergadering vastgestelde Comog Contributiebedragen 2021.