In de jaarvergadering vastgestelde Comog Contributiebedragen 2020.