In de jaarvergadering vastgestelde Comog Contributiebedragen 2019.