In memoriam

Donderdag 31 januari jl. is Frans Derkx, een van onze leden, plotseling overleden. Ongeloof overheerst. Wij wensen zijn dierbaren van harte sterkte en zullen hem in eerbied gedenken. Frans, rust in vrede.