De Maatlat

De Comog heeft onlangs haar leden “de Maatlat” cadeau gedaan om meer bekendheid te geven aan de competentieprofielen van Sertum. In de Maatlat voor onderhoudskundigen zijn drie competentieprofielen vastgelegd die opdrachtgevers houvast gaan bieden in het selecteren van de passende deskundigheid. De toenemende diversiteit in beschikbare deskundigheid maakt het voor opdrachtgevers steeds complexer om de…

Lees verder!

In memoriam

Donderdag 31 januari jl. is Frans Derkx, een van onze leden, plotseling overleden. Ongeloof overheerst. Wij wensen zijn dierbaren van harte sterkte en zullen hem in eerbied gedenken. Frans, rust in vrede.